Disclaimer en copyright

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. 

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QRMUUR.NL. 

QRMUUR.NL’s privacy policy 

QRMUUR.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan contact met de gebruikers te onderhouden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. QRMUUR.NL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw orders of informatieaanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van QRMUUR.NL, dan kunt u een e-mail sturen naar info@qrmuur.nl. 

Hoe werkt het?

hoe werkt qrmuur eigenlijk, we leggen het u uit

Locaties

voorbeeld van QRmuur in de binnenstad

Contact

contact opnemen met henk of marjon vondeling van qrmuur.nl